Gadebelysning i området

Kære grundejere.
Af referatet fra den ordinære generalforsamling 1. juni 2013, fremgår det bl.a.: 

”om der forsat skal være gadebelysning i området. Der var en generel holdning til, at abonnementet med DONG opsiges.”
På baggrund af dette, har bestyrelsen opsagt abonnementet på gadebelysningen på Møllehøjvej, Egernvænget, Harevænget og Hjortevænget, i alt 9 master.
Dette indebærer, at der fra 1. oktober ikke længere vil være gadebelysning på nævnte veje.

Tømning renovation Kyndeløse Sydmark

Henny Kaspersen (Lejre Kommune) har skrevet følgende til Grundejerforeningen:


Hej Kyndeløse Sydmark (grundejerforeningsformænd)

Flere steder i Kyndeløse Sydmark fik ikke tømt renovation i mandags, da der ikke var ryddet for sne eller det var glat på grund af sammenkørt sne.

Renovatøren vil komme igen i morgen onsdag og tømme de beholdere der er sat op til asfaltvej, det vil sige Sydmarksvej og Møllehøjvej.

 

Sider